Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1456
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
35946580: A - C - A VITAL s.r.o.
36231746: Á.G.M., spol. s r.o.
31411665: A + Z Rišňovský, Halász, s.r.o.
44779836: ABCO Slovakia s.r.o.
31425810: ADMIRÁL s.r.o.
41867882: Adolf Kamen - EPS - Electronic Protection System & FireAlarm
37233173: Adorján Bóžing
41643429: Adrián Bábi - INVEST 77
41933923: Adrián Bencsík
41594380: Adrián Horváth
43348874: Adrián Janko
43412858: Adrian Kiss - Dalex Stav
43265171: Adrián Szabó
44032528: Adrian Szabó
41866479: Adrián Varga
22799541: Adriana Sabová - ADRIA
31422381: ADRIANA, spol. s r.o.
41868706: Adriana Szomolaiová
31449654: agama GROUP, s.r.o.
31448585: AGIL, spol. s r.o.